Depoya alınan her ürün lot ve seri takibi ile ağırlık, uzunluk ve adet olarak üç birim şeklinde takip edilir. Her lot ve seri için barkod üretilir. Satış ve üretime çıkarılan ürünler bu barkodlar ile kolayca takip edilebilir.

Sac grubu için tedarikçiden alınan her palet sistemde bir lot ve seri olarak takip edilir. Boru ve profil grupları için her bağ sistemde ayrı olarak takip edilir.

Tedarikçilerle yapılan satın alma anlaşmaları doğrultusunda alınan ürünlerin ve bu ürünlerden; satılanlar ile bağlantıların alış ve satış bakiyelerinin takibi sistem üzerinden yapılabilir.

Araç takip sistemlerine (arvento vb.) entegrasyon yapılarak Metal ERP sistemi içerinde araçların, şoförlerin ve araçta yüklü olan ürün bilgisinin harita üzerinden anlık takibi yapılabilir.

Mevcut siparişlerin; müşteri fabrika/depo bölgeleri bazında sevkiyat araçlarına yükleme planlaması Metal ERP sistemi üzerinden yapılabilir.

Üretim için oluşturulan siperişler makine plan havuzlarında toplanır, mevcut makinelerin iş yükü ve süreleri hesaplanarak makine üretim planlaması yapılır.

Alınan tüm siparişlerin iş emri süreçlerinin takip edildiği iş takip sistemi ile siparişlerin her aşaması detaylı olarak görülebilir.

Stoktan direkt satışlarda ürünün tedarikçi satış fiyatı üzerinden parametrik olarak belirlenen minimum kar marjı altında satışı engellenir, bu sayede satıştan zarar durumu ortadan kaldırılmış olur. Satışı yapılan ürünün alış fiyatı üzerinden seçilen brüt kar marjına göre hesaplanan, brüt kardan lojistik ve işçilik maliyetleri düşülerek, gerçek maliyet ve net kar hesaplaması yapılıp stok maliyet analizi gerçekleştirilir.

Tanımlaması yapılan kritik miktar altında kalan stoklar için, stok gruplarına göre tanımlanan eposta adreslerine kritik stok uyarı bilgisi gönderilir.

Müşterilere limit tanımlaması yapılabilir, bakiye ve sipariş toplamı limiti aşıyor ise satış engeli koyulabilir.

Sipariş anında tahsilatı yapılan ya da teslimatta ödeme alınacak siparişlerin tahsilat miktarlarının şoför ya da satış personeli bazında takibi yapılabilir.

Vergi usül kanununa uygun olarak cari, kasa, banka ve çek/senet takibi yapılabilir. Ayrıca personel özlük, puantaj ve bordro takibi Metal ERP sistemi üzerinden kolayca yapılabilir.

Makinelerin belirlenen periyodlarda bakım planlaması yapılır. Yapılan bakımların sonuçları ve maliyet bilgileri sisteme girilerek ileriye dönük takip sistemi oluşturulur.

Metal ERP sistemine tanımlanan tüm araçların trafik sigortası, muayene ve periyodik bakım bilgileri sistem üzerinden takip edilir, yapılan işlemler sisteme girilir. Aynı zamanda işlem zamanı gelen araçların bilgileri de uyarı sistemi ile, ilgili eposta adreslerine gönderilir.

Stoklar depo, stok grubu, kalite, kalınlık, ve en - boy kriterlerine göre filtrelenebilir.

Belirlenen kriterlere göre de stok sayımı başlatıldığında stoklar sayım sonuçlandırılana kadar satışa kapatılabilir.

Belirlenen şablona göre tedarikçi fiyat listeleri sisteme yüklenerek stok alış fiyatları güncellenebilir. Yüklenen fiyatlar geriye dönük olarak saklanır.

Hali hazırda kullanılan erp ya da muhasebe uygulaması üzerindeki stok ve cari bilgileri Metal ERP sistemine veri kaybı olmadan güvenli bir şekilde aktarılabilir.

İstasyon günlük giriş, kromotograf veri girişi, kokulandırma tank girişi(doğalgaz için) ve RMS-A kayıt defteri.

Günlük akış hesaplaması yapar. Yaptığı hesaplamalar ile verilerin doğruluğunu analiz eder. Entegrasyon ile zaman ve maliyet analizi sunar.

Günlük tüketim, istasyon şeması, konut akışı, pik çekiş, balans, aylık müşteri tipi bazında tüketim, aylık RMS-A, kokulandırma(doğalgaz için) ve sayaç eğrisi hata hesaplama grafiği gibi bir çok krafik oluşturabilme.

Tüm verilerin tek çatı altında toplanmasını sağlar. Ayrıca hataların minimize edilmesi, EBT sistemine otomatik aktarım, iş ortakları ile paylaşım ve mutabakat ile verilere kolay erişim imkanı sunar. Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.

Platform bağımsız yapıya sahip olduğundan, hem masaüstü hem mobil cihazlarda kullanılabilir. Ayrıca kullanıcı dortu arayüzü sayesinde kolay kullanım imkanı sağlar.

Aylık düzenli okuma sayesinde abone ve sayaç kontrolü üst düzeyde sağlanır. Ayrıca personel, cihaz ve yazılım için maddi kaynak ayrılmasına gerek kalmaz.

Grafiksel ve sayısal bilgi analiz raporları, ay sonu hakediş raporları, tahakkuk ve tahsilat raporları ile bordro ve icmal bazında abone bilgi raporları gibi bir çok rapor oluşturabilme imkanı.

Abone bazlı bilgilendirmeler ister sms, ister eposta yoluyla, istenirse de her iki seçenek ile yapılabilmaktedir.

Online çalışan yapı sayesinde okuma sonrası endeks bilgisi mobil cihazlar ile bağlantı sayesinde anlık olarak sisteme aktarılır.

Aboneden gelen istek/şikayet doğrultusunda anlık konum takibi sayesinde aboneye en yakın ekibe bildirim gönderilerek hızlı bir şekilde yönlendirme yapılabilmektedir.